ทำเลที่ตั้ง

  คิงเพาเวอร์ ศรีวารี 500 เมตร
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7 กม.
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 13 กม.
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 กม.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สุวรรณภูมิ) 20 กม.
  เมกาบางนา 22 กม.